Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Evropská investiční banka je úvěrovou institucí Evropské unie. Jsme největší mnohostrannou finanční institucí na světě a také jedním z největších poskytovatelů financování projektů v oblasti klimatu

  Představení EIB

  Seznamte se s rolí EIB, jejími prioritami a klíčovými daty a údaji

  Vedení a struktura

  Více informací o naší rozhodovací struktuře, procesech a souvisejících kontrolních mechanismech

  Společenská odpovědnost

  Přečtěte si více o našem závazku k udržitelnému rozvoji, z něhož vychází náš obchodní model

  Transparentnost a přístup k informacím

  Zjistěte, jak komunikujeme s občany, pokud mají zájem o informace o projektech, politice nebo činnostech EIB, popř. pokud mají v této souvislosti nějaké dotazy

  Zaměřeno na vás

  Naše priority

  Prostřednictvím své činnosti se snažíme urychlit ekologickou transformaci, zvýšit technologické inovace, posílit bezpečnost a obranu a podpořit regionální soudržnost a rozvoj sociální infrastruktury. Náš závazek podporovat mezinárodní rozvoj a integraci kapitálových trhů zajišťuje silné celosvětové zastoupení Evropy. Naše priority podněcují růst, prosperitu i technologický a společenský pokrok v jednotlivých členských státech, v celé EU i ostatních částech světa.

  ©SkillUp/Shutterstock