Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Is ag an mBord Stiúrthóirí amháin atá an chumhacht le cinntí a ghlacadh maidir le hiasachtaí agus ráthaíochtaí. Chomh maith lena chinntiú go ritear an Banc i gceart, áirithíonn sé go ndéantar an Banc a bhainistiú ar bhealach atá i gcomhréir le forálacha an Chonartha agus an Reachta, agus leis na treoracha ginearálta a leagann síos na Gobharnóirí. Bíonn 28 stiúrthóir agus 31 stiúrthóir malartach ar an mBord Stiúrthóirí. Is iad na Gobharnóirí a cheapann iad go ceann tréimhse in-athnuaite cúig bliana. Ainmníonn gach Ballstát stiúrthóir amháin agus ainmníonn an Coimisiún Eorpach stiúrthóir eile. Ainmníonn na Ballstáit na stiúrthóirí malartacha de réir a sciar caipitil agus chomhaontú a dtogh-ghrúpa. Ainmníonn an Coimisiún comhalta malartach amháin chomh maith.

  Ina theannta sin, d’fhonn cur le saineolas gairmiúil an Bhoird Stiúrthóirí i réimsí áirithe, is féidir leis an mBord seisear saineolaithe ar a mhéad a chomhthoghadh (triúr Stiúrthóirí agus triúr Stiúrthóirí Malartacha), a ghlacann páirt i gcruinnithe an Bhoird i gcáil chomhairleach, gan ceart vótála a bheith acu.

  Glactar cinntí le tromlach de thrian ar a laghad de na comhaltaí atá i dteideal vótáil agus a dhéanann ionadaíocht ar 50% ar a laghad den chaipiteal suibscríofa nó, i réimsí a bheidh sainmhínithe go soiléir, le hocht vóta dhéag ar a laghad ina bhfabhar, a dhéanann ionadaíocht ar 68% ar a laghad den chaipiteal suibscríofa.

  Beidh Uachtarán an Choiste Bainistíochta nó, má bhíonn sí as láthair, duine de na Leas-Uachtaráin, i gceannas ar chruinnithe an Bhoird Stiúrthóirí ach ní vótálfaidh sí.

  Eolas tábhachtach:

   

    Stiúrthóir Stiúrthóir Malartach
  An Ghearmáin Elke KALLENBACH

  Susanne BLOMENHOFER
  Hendrik KAELBLE

  An Fhrainc Post folamh Pierre-Marie VOEGELI
  Quentin NAVARO AUBURTIN
  An Iodáil Francesca UTILI Francesca MERCUSA
  Bianca GIANNINI
  An Spáinn Enrique RUIZ DE VILLA SAIZ Isabel GARAYO ORBE
  An Phortaingéil Filipe CARTAXO Rosa CAETANO
  An Bheilg Hans D’HONDT Ludivine HALBRECQ
  Lucsamburg Arsène JACOBY Miguel MARQUES
  An Ísiltír Robin UYTERLINDE Jan de BOER
  An Chróit Davor ZORIČIĆ Ines ŠPIRIĆ
  An Ungáir Levente SIPOS-TOMPA Ildikó ZÁTROK
  An Pholainn Tomasz SKURZEWSKI Maciej TABACZAR
  An Danmhairg Julie SONNE Håkon Ugletveit JAHR
  Éire Desmond CARVILLE Michael TAGGART
  An Ghréig Michael ARGHYROU Charilaos LAMBROPOULOS
  An Rómáin Mihai-Calin PRECUP Boni Florinela CUCU
  An Eastóin Martin PÕDER Riina LAIGO
  An Laitvia Armands EBERHARDS Aija ZITCERE
  An Liotuáin Darius TRAKELIS Jurgita UZIELIENE
  An Ostair Karin RYSAVY Christian REININGER
  An Fhionlainn Kristina SARJO Anne af URSIN
  An tSualainn Anna BJÖRNERMARK Erika CARLSSON
  An Bhulgáir Metodi METODIEV Gergana BEREMSKA
  Poblacht na Seice Petr PAVELEK Radek HŘEBÍK
  An Chipir Costas CONSTANTINIDES Eleni PITTA
  Málta Martin SPITERI Joseph LICARI
  An tSlóivéin Aleš ŠKOBERNE Martin ZDOVC
  An tSlóvaic Martin POLÓNYI Peter FRÖHLICH
  An Coimisiún Eorpach Elena FLORES GUAL Saila VALTONEN
  Saineolaithe Joes LEOPOLD
  Olivier BAILLY
  Esther RECKTENWALD
  Giorgio GOBBI
  Mr Antonio OPORTO
  Post folamh

  *Léiriú iad dathanna na rónna ar thogh-ghrúpaí éagsúla na dtíortha ar Bhord Stiúrthóirí an BEI.

  Scrúdaíonn na saincheisteanna beartais a eascraíonn as rannpháirtíochtaí cothromais, idir dhíreach agus indíreach, atá i seilbh an BEI nó atá faighte aige.

  Pléann agus tugann comhairle don Bhord Stiúrthóirí ar bheartais riosca an Bhainc, lena n-áirítear na beartais siúd a bhaineann le gnéithe de Ghrúpa an BEI.

  Pléann agus déanann moltaí maidir le cúrsaí buiséid agus luacha saothair foirne mar ullmhúchán do na díospóireachtaí agus na cinntí ina dhiaidh sin.

  Tugann an Grúpa Comhairleach tuairimí neamhcheangailteacha do Bhord Stiúrthóirí an BEI ar thograí maoinithe a bhaineann le gníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach.