Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Upravno vijeće ima isključivu ovlast donošenja odluka o zajmovima, jamstvima i zaduživanju. Vodi brigu o propisnom vođenju poslovanja Banke, kao i o tome da se Bankom upravlja u skladu s odredbama Ugovora i Statuta te općim smjernicama koje donese Vijeće guvernera. Upravno vijeće sastoji se od 28 članova i 31 zamjenika člana. Imenuje ih Vijeće guvernera na razdoblje od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Svaka država članica predlaže po jednog člana, dok još jednog dodatnog predlaže Europska komisija. Zamjenike predlažu države članice ovisno o svojem udjelu u kapitalu i dogovoru unutar skupine zemalja kojoj pripadaju. Jednog zamjenika člana predlaže i Komisija.

  K tome, radi proširenja svojeg stručnog kadra u određenim područjima, Upravno vijeće može kooptirati najviše šest stručnjaka (tri člana i tri zamjenika) koji na njegovim sjednicama sudjeluju u savjetodavnom svojstvu, ali bez prava glasa.

  Odluke se donose većinom koja se sastoji od najmanje jedne trećine članova s pravom glasa koji predstavljaju najmanje 50 % upisanog kapitala, a u jasno propisanim područjima mora ih se podržati s barem osamnaest glasova koji predstavljaju najmanje 68 % upisanog kapitala.

  Sjednicama Upravnog vijeća predsjedava predsjednica ili, u njezinoj odsutnosti, jedan od potpredsjednika Upravljačkog odbora, ali u tom svojstvu nema pravo glasa.

  Ključne informacije:

  Razmatra pitanja politike koja proizlaze iz izravnih i neizravnih vlasničkih uloga koje EIB drži ili ih preuzima.

  Raspravlja i savjetuje Upravno vijeće o politikama rizika na razini Banke, pa tako i onima bitnima na razini Grupe EIB-a.

  Razmatra prijedloge i daje preporuke u vezi s proračunom te plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenih radi priprema za predstojeće rasprave i donošenje odluka.

  Savjetodavna skupina Upravnom vijeću EIB-a daje neobvezujuća mišljenja o prijedlozima financiranja koji se odnose na poslove izvan Europske unije.