Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Direktorių valdyba turi išimtinę teisę priimti sprendimus dėl paskolų, garantijų ir skolinimosi. Ji prižiūri, kad Bankas būtų valdomas tinkamai ir laikantis Sutarties, EIB statuto nuostatų ir Valdytojų tarybos nustatytų bendrųjų nurodymų. Direktorių valdybą sudaro 28 direktoriai ir 31 pakaitinis direktorius. Juos skiria Valdytojų taryba penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas. Po vieną direktorių siūlo kiekviena valstybė narė ir vieną – Europos Komisija. Pakaitinius direktorius siūlo valstybės narės, priklausomai nuo jų kapitalo dalies ir grupę sudarančių šalių susitarimo. Vieną pakaitinį direktorių siūlo ir Komisija.

  Be to, Direktorių valdyba, siekdama papildyti savo narių kai kurių sričių profesines žinias, į posėdžius gali pasikviesti ne daugiau kaip šešis balsavimo teisės neturinčius ekspertus (tris direktorius ir tris pakaitinius direktorius).

  Direktorių valdyba sprendimus priima ne mažiau kaip vienu trečdaliu balsavimo teisę turinčių narių balsų, atstovaujančių ne mažiau kaip 50 proc. valstybių narių pasirašytojo kapitalo arba, tam tikrais aiškiai nustatytais atvejais, bent aštuoniolikai narių, atstovaujančių ne mažiau kaip 68 proc. valstybių narių pasirašytojo kapitalo, balsuojant „už“.

  Direktorių valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdymo komiteto pirmininkė, arba, jai nedalyvaujant, vienas iš vicepirmininkų. Jie nebalsuoja.

  Pagrindinė informacija

   

    Direktorius (-ė) Pakaitinis (-ė) direktorius (-ė)
  Vokietija Elke KALLENBACH

  Susanne BLOMENHOFER
  Hendrik KAELBLE

  Prancūzija Laisva pozicija Pierre-Marie VOEGELI
  Quentin NAVARO AUBURTIN
  Italija Francesca UTILI Francesca MERCUSA
  Bianca GIANNINI
  Ispanija Enrique RUIZ DE VILLA SAIZ Isabel GARAYO ORBE
  Portugalija Filipe CARTAXO Rosa CAETANO
  Belgija Hans D’HONDT Ludivine HALBRECQ
  Liuksemburgas Arsène JACOBY Miguel MARQUES
  Nyderlandai Robin UYTERLINDE Jan de BOER
  Kroatija Davor ZORIČIĆ Ines ŠPIRIĆ
  Vengrija Levente SIPOS-TOMPA Ildikó ZÁTROK
  Lenkija Tomasz SKURZEWSKI Maciej TABACZAR
  Danija Julie SONNE Håkon Ugletveit JAHR
  Airija Desmond CARVILLE Michael TAGGART
  Graikija Michalis ARGYROU Charilaos LAMPROPOULOS
  Rumunija Mihai-Calin PRECUP Boni Florinela CUCU
  Estija Martin PÕDER Riina LAIGO
  Latvija Armands EBERHARDS Aija ZITCERE
  Lietuva Darius TRAKELIS Jurgita UZIELIENE
  Austrija Karin RYSAVY Christian REININGER
  Suomija Kristina SARJO Anne af URSIN
  Švedija Anna BJÖRNERMARK Erika CARLSSON
  Bulgarija Metodi METODIEV Gergana BEREMSKA
  Čekija Petr PAVELEK Radek HŘEBÍK
  Kipras Kostas KONSTANTINIDIS Eleni PITTA
  Malta Martin SPITERI Joseph LICARI
  Slovėnija Aleš ŠKOBERNE Martin ZDOVC
  Slovakija Martin POLÓNYI Peter FRÖHLICH
  Europos Komisija Elena FLORES GUAL Saila VALTONEN
  Ekspertai Joes LEOPOLD
  Olivier BAILLY
  Esther RECKTENWALD
  Giorgio GOBBI
  Mr Antonio OPORTO
  Laisva pozicija

   

  *Eilučių spalvos žymi atskiras šalių grupes EIB Direktorių valdyboje.

  Nagrinėja politikos klausimus, kylančius dėl EIB turimų ar įgytų nuosavo kapitalo dalių, suteikiančių galimybę tiesiogiai ar netiesiogiai valdyti įmonės kapitalą

  Svarsto Banko rizikos politikos klausimus, įskaitant EIB grupės veiklai svarbius politikos dalykus, ir šiais klausimais pataria Direktorių valdybai.

  Svarsto pasiūlymus ir teikia rekomendacijas dėl biudžeto ir darbuotojų darbo užmokesčio, rengiantis vėlesnėms diskusijoms ir sprendimams.

  Valdybos Patariamoji grupė EIB Direktorių valdybai teikia neįpareigojančias nuomones dėl finansavimo pasiūlymų, susijusių su veikla už Europos Sąjungos ribų.