Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Direktoru padomei vienīgajai ir tiesības pieņemt lēmumus par aizdevumiem, garantijām un aizņēmumiem. Tā gādā par bankas pienācīgu darbību, kā arī nodrošina bankas pārvaldību saskaņā ar Līguma un statūtu noteikumiem, kā arī Valdes locekļu noteiktajiem darbības pamatprincipiem. Direktoru padomē ir 28 direktori un 31 direktoru aizstājējs. Valdes locekļi ieceļ direktorus uz pieciem gadiem ar tiesībām uz atkārtotu iecelšanu. Katra dalībvalsts izvirza vienu direktoru, kā arī vienu izvirza Komisija. Direktoru aizstājējus izvirza dalībvalstis atbilstoši to kapitāla daļām un saskaņā ar valstu grupu vienošanos. Vienu aizstājēju izvirza arī Komisija.

  Turklāt, lai paplašinātu Direktoru padomes profesionalitāti noteiktās jomās, tā var izraudzīties ne vairāk kā sešus ekspertus (trīs direktorus un trīs aizstājējus), kuri piedalās Direktoru padomes sanāksmēs padomdevēju statusā bez balsstiesībām.

  Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, ko veido vismaz viena trešdaļa balsstiesīgo locekļu, kuri pārstāv vismaz 50 % parakstītā kapitāla, vai arī — skaidri noteiktās jomās — ar vismaz astoņpadsmit balsīm “par”, kas pārstāv vismaz 68 % parakstītā kapitāla.

  Vadības komitejas priekšsēdētāja vai — viņas prombūtnes gadījumā — viens no priekšsēdētājas vietniekiem vada Direktoru padomes sanāksmes, taču nebalso tajās.

  Svarīgākā informācija:

   

    Direktors(-re) Direktora(-es) aizstājējs(-ji)
  Vācija Elke KALLENBAHA

  Zuzanna BLOMENHOFERE
  Hendriks KELBLE

  Francija Vakants amats Pierre-Marie VOEGELI
  Kantēns NAVARO OBURTĒNS
  Itālija Frančeska UTĪLI Frančeska MERKŪZA
  Bianka DŽANNĪNI
  Spānija Enrike RUISS DE VILLA SAISS Isabela GARAJO ORBE
  Portugāle Filipe KARTĀŠU Roza KAITĀNU
  Beļģija Hanss D’HONTS Lidivīne HALBREKA
  Luksemburga Arsēne ŽAKOBĪ Migels MARKS
  Nīderlande Robins EITERLINDE Jans de BŪRS
  Horvātija Davors ZORIČIČS Inesa ŠPIRIČA
  Ungārija Levente ŠIPOŠS-TOMPA Ildiko ZĀTROKA
  Polija Tomašs SKUŽEVSKIS Macejs TABAČARS
  Dānija Jūlija SONNE Hākons Ūgletveits JĀRS
  Īrija Dezmonds KĀRVILS Maikls TAGARTS
  Grieķija Mihaels ARGIRU Harilājs LAMBROPULU
  Rumānija Mihajs-Čalins PREKUPS Boni Florinela KUKU
  Igaunija Martins PEDERS Rīna LAIGO
  Latvija Armands EBERHARDS Aija ZITCERE
  Lietuva Darjus TRAKELIS Jurgita UZIELIENE
  Austrija Karina RISAVI Kristiāns REININGERS
  Somija Kristina SARJO Anne af URSINA
  Zviedrija Anna BJERNERMARKA Ērika KĀRLSONE
  Bulgārija Metodijs METODIEVS Gergana BEREMSKA
  Čehija Petrs PAVELEKS Radeks HRŠEBĪKS
  Kipra Kosta KONSTANTINIDS Elene PITA
  Malta Martins SPITERI Žozefs LIKARI
  Slovēnija Alešs ŠKOBERNE Martins ZDOVCS
  Slovākija Martins POLOŅI Pēters FRĒLIHS
  Eiropas Komisija Elena FLORESA GVALA Saila VALTONENA
  Experts Joes LEOPOLD
  Olivier BAILLY
  Esther RECKTENWALD
  Giorgio GOBBI
  Mr Antonio OPORTO
  Vakants amats

   

  *Iekrāsotās rindiņas apzīmē dažādās valstu grupas, kas ir pārstāvētas EIB Direktoru padomē.

  Pētī politikas jautājumus, kas saistīti ar EIB tiešu vai netiešu, esošu vai jauniegūtu līdzdalību kapitālā.

  Apspriež jautājumus par riska politiku, ieskaitot politiku, kas attiecas uz EIB grupas darbības aspektiem, un konsultē Direktoru padomi šajos jautājumos.

  Apspriež priekšlikumus un sniedz ieteikumus attiecībā uz budžeta un darbinieku atalgojuma jautājumiem, gatavojoties turpmākām debatēm un lēmumu pieņemšanai.

  Padomes padomdevēju grupa sniedz nesaistošus atzinumus EIB Direktoru padomei par finansēšanas priekšlikumiem, kas attiecas uz darbībām ārpus Eiropas Savienības.