Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Valtuustoon kuuluu ministeri (yleensä valtiovarainministeri) jokaisesta 27:stä jäsenvaltiosta.

  Valtuusto määrittää EIP:n yleisen luotonantopolitiikan, hyväksyy vuosittain tilinpäätöksen ja taseen sekä päättää pääoman korottamisesta ja Euroopan unionin ulkopuolelle suuntautuvista rahoitustoimista. Valtuusto myös nimittää hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet.

  Lue lisää EIP:n sääntömääräisten elinten jäsenten palkkioista.

  Valtuustolle raportoi vuosittain kaksi eri riippumatonta toimikuntaa:

  Toimikunta tekee päätökset hallintoneuvoston, hallituksen ja tarkastuskomitean nykyisten ja aikaisempien jäsenten mahdollisista eturistiriidoista sekä antaa lausuntoja muista eettisistä asioista.

  Antaa ei-sitovia lausuntoja hakijoiden soveltuvuudesta hoitamaan hallitustehtäviä tai tarkastuskomitean täysivaltaisen jäsenen tai tarkkailijan tehtäviä.

   

  Tarkastuskomitea on riippumaton elin, joka vastaa suoraan valtuustolle.

  Kalenteri

   
     von    Ergebnissen