Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Valdytojų tarybą sudaro visų 27 valstybių narių vyriausybių ministrai, paprastai – finansų ministrai.

  Valdytojų taryba nustato Banko kreditavimo politikos gaires, tvirtina metines ataskaitas ir balansą, priima sprendimus dėl Banko dalyvavimo finansuojant operacijas už Europos Sąjungos ribų ir dėl kapitalo didinimo. Be to, Valdytojų taryba skiria Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius.

  Sužinokite daugiau apie EIB statute numatytų organų narių darbo užmokestį.

  Valdytojų tarybai kasmet atsiskaito du nepriklausomi komitetai:

  Priima sprendimus dėl esamų ir buvusių Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto narių galimų interesų konfliktų ir teikia nuomones kitais etikos klausimais.

  Teikia neįpareigojančias nuomones apie kandidatų tinkamumą eiti Valdymo komiteto nario ir Audito komiteto tikrojo nario arba stebėtojo pareigas.

  Audito komitetas yra nepriklausomas organas, atskaitingas tiesiogiai Valdytojų tarybai.

  Kalendorius

   
     von    Ergebnissen