Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Rada guvernérov je zložená z ministrov, zvyčajne ministrov financií, ktorých menuje každý z 27 členských štátov.

  Stanovuje usmernenia úverovej politiky, schvaľuje ročnú účtovnú závierku a súvahu, a rozhoduje o účasti banky na finančných operáciách mimo Európskej únie, ako aj o zvyšovaní kapitálu. Taktiež menuje členov správnej rady, predstavenstva a výboru audítorov.

  Zistite viac informácií o odmeňovaní členov štatutárnych orgánov EIB.

  Rade guvernérov predkladajú každoročne správu dva nezávislé výbory:

  Rozhoduje o potenciálnych konfliktoch záujmu súčasných a bývalých členov správnej rady, predstavenstva a výboru audítorov a vyjadruje stanoviská v iných etických otázkach

  Vyjadruje nezáväzné stanoviská k vhodnosti kandidátov vykonávať funkciu člena predstavenstva a riadneho člena alebo pozorovateľa výboru audítorov

   

  Výbor audítorov je nezávislý orgán zodpovedajúci sa priamo rade guvernérov.

  Kalendár

   
     von    Ergebnissen