Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
  Европейската инвестиционна банка е кредитната институция на Европейския съюз. Ние сме най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите източници на финансиране в областта на климата.

  ЕИБ накратко

  Научете за ролята на ЕИБ, нейните приоритети и за важни дати и данни

  Ръководни органи и структура

  Научете повече за нашите системи за вземане на решения, процеси и свързаните с това мерки за контрол

  Корпоративна отговорност

  Научете за нашия ангажимент за устойчиво развитие - основата на нашия бизнес модел

  Прозрачност и достъп до информация

  Разберете как общуваме с гражданите , когато се нуждаят от информация или когато проектите, политиката или дейността на ЕИБ пораждат загриженост

  На фокус

  Нашите приоритети

  Чрез нашите дейности се стремим да ускорим зеления преход, да насърчим технологичните иновации, да укрепим сигурността и отбраната, да подкрепим сближаването на регионите и развитието на социална инфраструктура. Нашата решителна подкрепа за глобалното развитие и интегрирането на капиталовите пазари подсигурява солидното международно присъствие на Европа. Нашите приоритети насърчават растежа и технологичния и социалния напредък както в отделните държави членки в ЕС, така и по света.

  ©SkillUp/Shutterstock