Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Evropská investiční banka je úvěrovou institucí Evropské unie. Jsme největší mnohostrannou finanční institucí na světě a také jedním z největších poskytovatelů financování projektů v oblasti klimatu

  Představení EIB

  Seznamte se s rolí EIB, jejími prioritami a klíčovými daty a údaji

  Vedení a struktura

  Více informací o naší rozhodovací struktuře, procesech a souvisejících kontrolních mechanismech

  Společenská odpovědnost

  Přečtěte si více o našem závazku k udržitelnému rozvoji, z něhož vychází náš obchodní model

  Transparentnost a přístup k informacím

  Zjistěte, jak komunikujeme s občany, pokud mají zájem o informace o projektech, politice nebo činnostech EIB, popř. pokud mají v této souvislosti nějaké dotazy

  Zaměřeno na vás

  Naše priority

  Prostřednictvím své činnosti se snažíme urychlit ekologickou transformaci, zvýšit technologické inovace, posílit bezpečnost a obranu a podpořit regionální soudržnost a rozvoj sociální infrastruktury. Náš závazek podporovat mezinárodní rozvoj a integraci kapitálových trhů zajišťuje silné celosvětové zastoupení Evropy. Naše priority podněcují růst, prosperitu i technologický a společenský pokrok v jednotlivých členských státech, v celé EU i ostatních částech světa.

  ©SkillUp/Shutterstock