Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
  Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu laenuandja. Oleme suurim mitmepoolne finantseerimisasutus maailmas ning üks suuremaid kliimarahastuse pakkujaid.
   

  EIP ülevaade

  Tutvuge EIP rolliprioriteetide ning oluliste kuupäevade ja arvudega

  Juhtimine ja struktuur

  Tutvuge lähemalt meie otsustusstruktuuri, protsesside ja seonduvate kontrollidega

  Ettevõtte vastutus

  Lugege, kuidas oleme pühendunud säästvale arengule, mis on meie ärimudeli vundament

  Läbipaistvus ja teabe kättesaadavus

  Vaadake, kuidas me kuulame kodanikke, kui neil on vaja teavet või neil on küsimusi EIP projektide, poliitika või tegevuse kohta

  Fookuses

  Meie prioriteedid

  Meie eesmärk on kiirendada oma tegevustega roheüleminekut, hoogustada tehnoloogilist innovatsiooni, tugevdada julgeolekut ja kaitset, toetada piirkondlikku ühtekuuluvust ja sotsiaalse taristu arengut. Meie pühendumus rahvusvahelisele arengule ja kapitaliturgudele lõimumisele tagab Euroopa tugeva esindatuse globaalsel tasandil. Meie prioriteedid lükkavad tagant majanduskasvu, jõukust, tehnoloogilist ja sotsiaalset arengut nii liikmesriikide, ELi kui ka kogu maailma tasandil.

  ©SkillUp/Shutterstock