Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Euroopan investointipankki on Euroopan unionin rahoituslaitos. Se on maailman suurin monikansallinen rahoitusinstituutio ja tärkeimpiä ilmastorahoittajia.

  Hallinto ja rakenne

  Katso lisätietoja pankin päätöksentekorakenteesta, prosesseista ja sen toiminnan tarkastuksista

  Yhteiskuntavastuu

  Lue sitoutumisestamme kestävään kehitykseen, joka on liiketoimintamallimme perusta

  Avoimuus ja pääsy tietoihin

  Katso, miten kuuntelemme kansalaisia, kun he tarvitsevat tietoa tai ovat kiinnostuneita EIP:n projekteista, politiikasta tai toiminnasta

  Ajankohtaista

  Toimintamme painopisteet

  Pankin toiminnan tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää, edistää teknologisia innovaatioita, vahvistaa turvallisuutta ja puolustusta sekä tukea alueellista koheesiota ja yhteiskunnan infrastruktuurien kehitystä. Sen sitoutuminen kansainväliseen kehitykseen ja pääomamarkkinoiden integrointiin vahvistaa Euroopan globaalia vaikuttavuutta. Toimintamme painopisteet edistävät kasvua, vaurautta sekä teknologian ja yhteiskunnan kehitystä niin yksittäisissä jäsenvaltioissa, koko EU:ssa kuin koko maailmassa.

  ©SkillUp/Shutterstock