Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
  Europos investicijų bankas yra Europos Sąjungos skolinimo institucija. Esame didžiausia pasaulyje daugiašalė finansų įstaiga ir vienas didžiausių klimato projektų finansuotojų.
   

  Valdymas ir struktūra

  Daugiau apie mūsų sprendimų priėmimo struktūrą, procesus ir susijusias kontrolės priemones

  Banko socialinė atsakomybė

  Mūsų tvaraus vystymosi įsipareigojimas – mūsų verslo modelio pagrindas.

  Skaidrumas ir galimybė gauti informaciją

  Sužinokite, kaip bendraujame su piliečiais, kai jiems reikia informacijos arba kai jie kelia klausimus apie EIB projektus, politiką ar veiklą.

  Dėmesio centre

  Mūsų prioritetai

  Vykdydami savo veiklą siekiame paspartinti žaliąją pertvarką, skatinti technologines inovacijas, stiprinti saugumą ir gynybą, remti regioninę sanglaudą ir socialinės infrastruktūros plėtrą. Mūsų įsipareigojimas tarptautinei plėtrai ir kapitalo rinkų integracijai užtikrina tvirtą Europos dalyvavimą pasauliniu mastu. Mūsų prioritetai skatina augimą, gerovę, technologinę ir socialinę pažangą atskirose valstybėse narėse, visoje ES ir visame pasaulyje.

  ©SkillUp/Shutterstock