Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Výbor pro audit je nezávislý orgán, který odpovídá přímo Radě guvernérů. Jeho úkolem je prověřovat, zda jsou řádně prováděny operace banky a zda je řádně vedeno její účetnictví.

    Výbor pro audit předkládá vyjádření k finančním výkazům při jejich schvalování správní radou. Zprávy o činnosti výboru pro audit za předchozí rok se zasílají Radě guvernérů spolu s výroční zprávou správní rady.

    Složení (k 24. 6. 2024)

    Výbor pro audit se skládá ze šesti členů jmenovaných Radou guvernérů. Kromě toho pomáhají výboru při plnění jeho úkolů a povinností tři pozorovatelé.

    V centru pozornosti