Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der er direkte ansvarligt over for styrelsesrådet. Det undersøger, om Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med gældende regler, og om dens bøger har været rigtigt ført.

    Når bestyrelsen godkender årsregnskaberne, afgiver revisionsudvalget sine erklæringer derom. Revisionsudvalgets beretninger om resultaterne af dets arbejde i det forløbne år sendes til styrelsesrådet sammen med bestyrelsens årsberetning.

    Sammensætning (pr. 24.6.2024)

    Revisionsudvalget består af seks medlemmer, der udnævnes af styrelsesrådet. Desuden bistår tre observatører udvalget med udførelsen af dets opgaver og opfyldelsen af dets ansvar.

    I fokus