Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο το οποίο λογοδοτεί απευθείας στο Συμβούλιο των Διοικητών και είναι υπεύθυνη να εξετάζει την κανονικότητα των πράξεων και των λογιστικών βιβλίων της Τράπεζας.

    Κατά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή εκδίδει τις σχετικές δηλώσεις της. Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά το τελευταίο έτος διαβιβάζονται στο Συμβούλιο των Διοικητών μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Σύνθεση (από τις 24/06/2024)

    Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη, τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών. Επιπλέον, τρεις παρατηρητές επικουρούν την Επιτροπή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της.

    Επικαιρότητα