Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Auditikomisjon on sõltumatu organ, mis allub otse juhatajate nõukogule ning kontrollib panga operatsioonide teostamise ja raamatupidamise nõuetekohasust.

    Kui direktorite nõukogu kiidab heaks finantsaruanded, avaldab auditikomisjon nende kohta oma arvamuse. Auditikomisjoni aruanded tema töö kohta eelneva aasta jooksul esitatakse juhatajate nõukogule koos direktorite nõukogu aastaaruandega.

    Koosseis (seisuga 24.06.2024)

    Auditikomisjonil on kuus liiget, kelle nimetab ametisse juhatajate nõukogu. Lisaks abistab komisjoni tema ülesannete täitmisel kolm vaatlejat.

    Olulised dokumendid