Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Is comhlacht neamhspleách é an Coiste Iniúchóireachta atá freagrach go díreach don Bhord Gobharnóirí agus atá freagrach as a fhíorú go ndearnadh oibríochtaí an Bhainc ar bhealach cuí agus gur coinníodh a leabhair i gceart.

    Tráth a gceadaíonn an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais, eisíonn an Coiste Iniúchóireachta a ráitis féin orthu. Cuirtear ráitis an Choiste Iniúchóireachta ar thorthaí a chuid saothair sa bhliain roimhe sin faoi bhráid an Bhoird Gobharnóirí, i dteannta tuarascáil bhliantúil an Bhoird Stiúrthóirí.

    Comhdhéanamh (amhail an 24/06/2024)

    Seisear Comhaltaí a bhíonn ar an gCoiste Iniúchóireachta agus ceapann an Bord Gobharnóirí iad. Ina theannta sin, cabhraíonn triúr breathnóirí leis an gCoiste na cúraimí agus na freagrachtaí atá orthu a chomhlíonadh.

    Faoi thrácht