Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Revizijski odbor neovisno je tijelo koje izravno odgovara Vijeću guvernera, a zaduženo je za provjeru pravilnosti poslovanja Banke i njezina knjigovodstva.

    Revizijski odbor donosi izjavu o financijskim izvještajima prilikom njihova prihvaćanja na Upravnom vijeću. Izvješća Revizijskog odbora o rezultatima njegova rada u prethodnoj godini dostavljaju se Vijeću guvernera zajedno s godišnjim izvješćem Upravnog vijeća.

    Sastav (na dan 24. lipnja 2024.)

    Revizijski odbor sastavljen je od šest članova koje imenuje Vijeće guvernera, a u izvršavanju njegovih zadaća i odgovornosti pomažu mu i tri promatrača.

    U žarištu