Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    A Számvizsgáló Bizottság egy független testület, amely közvetlenül a Kormányzótanács alá tartozik és annak ellenőrzéséért felelős, hogy a Bank működése megfelelően történt-e és könyvvitelét megfelelően vezették-e.

    A pénzügyi beszámoló Igazgatótanács általi elfogadásakor a Számvizsgáló Bizottság kiadja az arra vonatkozó nyilatkozatát. A Számvizsgáló Bizottság előző évben végzett munkájának eredményeiről szóló jelentéseit az Igazgatótanács éves beszámolójával együtt terjesztik a Kormányzótanács elé.

    Összetétel (a 2024. 06. 24-i állapot szerint)

    A Számvizsgáló Bizottság hat tagból áll, akiket a Kormányzótanács nevez ki. Emellett a Számvizsgáló Bizottságot három megfigyelő támogatja feladatainak és felelősségi köreinek ellátásában.

    Kiemelt témák