Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Audito komitetas yra nepriklausomas organas, atskaitingas tiesiogiai Valdytojų tarybai. Komitetas tikrina, ar Banko operacijos vykdomos ir buhalterinė apskaita tvarkoma tinkamai.

    Kai Direktorių valdyba tvirtina finansines ataskaitas, Audito komitetas pateikia savo išvadas dėl jų. Audito komiteto ataskaitos apie ankstesnių metų veiklą teikiamos Valdytojų tarybai kartu su Direktorių valdybos metine ataskaita.

    Sudėtis (2024-06-24)

    Audito komitetą sudaro šeši nariai, kuriuos skiria Valdytojų taryba. Be to, Komitetui vykdant užduotis ir įsipareigojimus padeda trys stebėtojai.

    Dėmesio centre