Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Il-Kumitat tal-Verifika huwa korp indipendenti li jwieġeb direttament lill-Bord tal-Gvernaturi u huwa responsabbli biex jivverifika li l-operazzjonijiet tal-Bank tmexxew u l-kotba tiegħu nżammu b’mod xieraq.

    Meta jkunu qed jiġu approvati r-rendikonti finanzjarji mill-Bord tad-Diretturi, il-Kumitat tal-Verifika joħroġ ir-rendikonti tiegħu dwarhom. Ir-rapporti tal-Kumitat tal-Verifika dwar ir-riżultati tal-ħidma tiegħu fis-sena preċedenti jintbagħtu lill-Bord tal-Gvernaturi flimkien mar-rapport annwali tal-Bord tad-Diretturi.

    Kompożizzjoni (fis-24/06/2024)

    Il-Kumitat tal-Verifika huwa magħmul minn sitt Membri, maħtura mill-Bord tal-Gvernaturi. Barra minn hekk, tliet osservaturi jassistu lill-Kumitat fit-twettiq tal-kompiti u r-responsabbiltajiet tiegħu.

    Fokus