Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Het Comité ter controle van de boekhouding is een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Gouverneurs. Het controleert of de activiteiten van de Bank en haar financiële administratie op deugdelijke wijze worden uitgevoerd.

    Bij de goedkeuring van de jaarrekeningen door de Raad van Bewind, geeft het Comité zijn verklaringen hieromtrent af. De verslagen van het Comité over de resultaten van zijn werkzaamheden in het voorgaande boekjaar worden, samen met het jaarverslag van de Raad van Bewind, aan de Raad van Gouverneurs toegezonden.

    Samenstelling (per 24/06/2024)

    Het Comité bestaat uit zes leden, die door de Raad van Gouverneurs worden benoemd. Daarnaast zijn er drie waarnemers die het Comité bijstaan bij de uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden.

    Uitgelicht