Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Comitetul de audit este un organ independent care răspunde direct în fața Consiliului guvernatorilor, având sarcina de a verifica legalitatea operațiunilor și registrelor Băncii.

    După aprobarea situațiilor financiare de către Consiliul de administrație, Comitetul de audit întocmește rapoarte cu privire la acestea. Rapoartele Comitetului de audit cu privire la rezultatele activității sale în anul anterior sunt trimise Consiliului guvernatorilor, împreună cu raportul anual al Consiliului de administrație.

    Componența (începând din 24.06.2024)

    Comitetul de audit este compus din șase membri, numiți de Consiliul guvernatorilor. În plus, trei observatori asistă Comitetul în executarea sarcinilor și responsabilităților sale.

    În centrul atenției