Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Revizijski odbor je neodvisen organ, ki neposredno odgovarja svetu guvernerjev. Odgovoren je za preverjanje pravilnosti poslovanja in knjigovodstva banke.

    Revizijski odbor poda mnenje o računovodskih izkazih, ko jih potrdi svet direktorjev. Poročilo revizijskega odbora o delovanju v preteklem letu se predloži svetu guvernerjev skupaj z letnim poročilom sveta direktorjev.

    Sestava (na dan 24. 6. 2024)

    Revizijski odbor sestavlja šest članov, ki jih imenuje svet guvernerjev. Tu so še trije opazovalci, ki odboru pomagajo pri izvajanju njegovih nalog in odgovornosti.

    V središču