Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Съветът на директорите има изключителни правомощия да взема решения за предоставянето на кредити, гаранции и привличането на средства. Освен че следи за правилното управление на банката, той се грижи банката да бъде управлявана в съответствие с разпоредбите в Договора, устава и приетите от Съвета на гуверньорите общи директиви. Съветът на директорите се състои от 28 директори и 31 заместник-директори. Те се назначават от гуверньорите за срок от пет години с право на преназначаване. Всяка държава членка предлага по един директор, а един се предлага от Комисията. Заместниците се предлагат от държавите членки, в зависимост от дяловото участие в капитала и договореното представителство. Комисията също предлага един заместник.

  Наред с това, с оглед обогатяване на професионалния опит на Съвета на директорите в определени области, Съветът може да привлече не повече от шестима експерти (трима директори и трима заместници), които участват в заседанията на Съвета в съвещателно качество без право на глас.

  Решенията се вземат с мнозинство от поне една трета от членовете с право на глас, които представляват 50 % от внесения капитал или, в ясно посочени области, с поне осемнадесет гласа „за“, които представляват най-малко 68 % от внесения капитал.

  Председателят на Управителния комитет или, в нейно отсъствие, един от вицепрезидентите председателства заседанията на Съвета на директорите, но без право на глас.

  Основна информация:

   

    Директор Заместник-директор
  Германия Елке КАЛЕНБАХ

  Елке КАЛЕНБАХ
  Хендрик КЕЛБЛЕ

  Франция Незаета длъжност Pierre-Marie VOEGELI
  Кентен НАВАРО ОБУРТЕН
  Италия Франческа УТИЛИ Франческа МЕРКУСА
  Бианка ДЖИАНИНИ
  Испания Енрике РУИС ДЕ ВИЯ САИС Исабел ГАРАЙО ОРБЕ
  Португалия Филипе КАРТАШО Роза КАЕТАНО
  Белгия Ханс ДОНТ Людивин АЛБРЕК
  Люксембург Арсен ЖАКОБИ Мигел МАРКЕС
  Нидерландия Робин УЙТЕРЛИНДЕ Ян де БУР
  Хърватия Давор ЗОРИЧИЧ Инес ШПИРИЧ
  Унгария Левент СИПОС-ТОМПА Илдико ЗАТРОК
  Полша Томаш СКУРСЕВСКИ Мачей ТАБАЧАР
  Дания Жули СОН Хакон Углетвейт ЯР
  Ирландия Дезмънд КАРВИЛ Майкъл ТАГАРТ
  Гърция Михалис АРГИРУ Харилаос ЛАМБРОПУЛОС
  Румъния Михай-Калин ПРЕКУП Бони Флоринела КУКУ
  Естония Мартин ПОУДЕР Риина ЛАЙГО
  Латвия Армандс ЕБЕРХАРДС Аия ЗИТЦЕРЕ
  Литва Дариус ТРАКЕЛИС Юргита УЗИЕЛИЕНЕ
  Австрия Карин РИСАВИ Кристиян РАЙНИНГЕР
  Финландия Кристина САРЬО Ане аф УРСИН
  Швеция АННА БЬОРНЕРМАРК Ерика КАРЛСОН
  България Методи МЕТОДИЕВ Гергана БЕРЕМСКА
  Чешка република Петр ПАВЕЛЕК Радек ХРЕБИК
  Кипър Костас КОНСТАНТИНИДИС Елени ПИТА
  Малта Мартин СПИТЕРИ Джозеф ЛИКАРИ
  Словения Алеш ШКОБЕРНЕ Мартин ЗДОВЦ
  Словакия Мартин ПОЛОНИЙ Петер ФРЬОЛИХ
  Европейска комисия Елена ФЛОРЕС ГУАЛ Сайла ВАЛТОНЕН
  Експерти

  Joes LEOPOLD
  Olivier BAILLY
  Esther RECKTENWALD

  Giorgio GOBBI
  Mr Antonio OPORTO
  Незаета длъжност

  *Цветовите означения на редовете указват представителството на държавите в Съвета на директорите на ЕИБ.

  Комитетът разглежда въпроси на политиката във връзка с преки или косвени дялови участия, притежание на ЕИБ или придобити от нея.

  Комитетът разглежда и консултира Съвета на директорите на банката относно политиките в областта на риска, включително и политики, относими към Групата на ЕИБ.

  Комитетът обсъжда предложения и отправя препоръки относно бюджета и трудовото възнаграждение на служителите при подготовката на предстоящи дебати и решения.

  Консултативната група към Съвета внася в Съвета на директорите на ЕИБ необвързващи становища относно предложения за финансиране на дейности извън Европейския съюз.