Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Správní rada má výhradní pravomoc rozhodovat o úvěrech, zárukách a výpůjčkách. Dozírá na řádnou správu banky a zajišťuje, že banka je řízena v souladu s ustanoveními Smluv a statutu, jakož i s obecnými směrnicemi vydanými Radou guvernérů. Správní rada je složena z 28 řádných členů a 31 zastupujících členů. Členové jsou jmenováni Radou guvernérů na dobu pěti let s možností opětovného jmenování. Jednoho řádného člena nominuje každý členský stát a jednoho Komise. Zastupující členy nominují členské státy v závislosti na svém kapitálovém podílu a dohodě o počtu nominovaných členů. Jednoho zastupujícího člena nominuje také Komise.

  Správní rada může dále za účelem rozšíření svých odborných znalostí v některých oblastech kooptovat nejvýše šest odborníků (tři řádné členy a tři zastupující členy), kteří se účastní schůzí správní rady v poradní funkci, bez práva hlasovat.

  Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů, kterou tvoří nejméně jedna třetina členů oprávněných hlasovat a představujících nejméně 50 % upsaného kapitálu, nebo v jasně vymezených oblastech většinou nejméně osmnácti hlasů, představujících nejméně 68 % upsaného kapitálu.

  Předsedkyně řídícího výboru, nebo v její nepřítomnosti jeden z místopředsedů, předsedá schůzi správní rady, avšak neúčastní se hlasování.

  Hlavní údaje:

   

    Řádný člen Zastupující člen
  Německo Elke KALLENBACH

  Susanne BLOMENHOFER
  Hendrik KAELBLE

  Francie Neobsazená pozice Pierre-Marie VOEGELI
  Quentin NAVARO AUBURTIN
  Itálie Francesca UTILI Francesca MERCUSA
  Bianca GIANNINI
  Španělsko Enrique RUIZ DE VILLA SAIZ Isabel GARAYO ORBE
  Portugalsko Filipe CARTAXO Rosa CAETANO
  Belgie Hans D’HONDT Ludivine HALBRECQ
  Lucembursko Arsène JACOBY Miguel MARQUES
  Nizozemsko Robin UYTERLINDE Jan de BOER
  Chorvatsko Davor ZORIČIĆ Ines ŠPIRIĆ
  Maďarsko Levente SIPOS-TOMPA Ildikó ZÁTROK
  Polsko Tomasz SKURZEWSKI Maciej TABACZAR
  Dánsko Julie SONNE Håkon Ugletveit JAHR
  Irsko Desmond CARVILLE Michael TAGGART
  Řecko Michael ARGHYROU Charilaos LAMBROPOULOS
  Rumunsko Mihai-Calin PRECUP Boni Florinela CUCU
  Estonsko Martin PÕDER Riina LAIGO
  Lotyšsko Armands EBERHARDS Aija ZITCERE
  Litva Darius TRAKELIS Jurgita UZIELIENE
  Rakousko Karin RYSAVY Christian REININGER
  Finsko Kristina SARJO Anne af URSIN
  Švédsko Anna BJÖRNERMARK Erika CARLSSON
  Bulharsko Metodi METODIEV Gergana BEREMSKA
  Česká republika Petr PAVELEK Radek HŘEBÍK
  Kypr Costas CONSTANTINIDES Eleni PITTA
  Malta Martin SPITERI Joseph LICARI
  Slovinsko Aleš ŠKOBERNE Martin ZDOVC
  Slovensko Martin POLÓNYI Peter FRÖHLICH
  Evropská komise Elena FLORES GUAL Saila VALTONEN
  Odborníci Joes LEOPOLD
  Olivier BAILLY
  Esther RECKTENWALD
  Giorgio GOBBI
  Mr Antonio OPORTO
  Neobsazená pozice

   

  *Barvy řádků označují různé počty členů správní rady EIB nominovaných jednotlivými státy.

  Řeší politické otázky, které vyplývají z přímých a nepřímých majetkových účastí, jež má EIB v držení nebo je nabývá.

  Projednává politiky banky v oblasti rizik, včetně politik relevantních z hlediska skupiny EIB, a poskytuje v tomto ohledu poradenství správní radě.

  Projednává návrhy a vydává doporučení ohledně rozpočtu a odměňování zaměstnanců v rámci přípravy na následné rozpravy a rozhodnutí.

  Poradní skupina správní rady předkládá správní radě EIB nezávazná stanoviska k návrhům na financování, které se týkají činností mimo Evropskou unii.