Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Hallintoneuvostolla on yksinomainen päätösvalta lainananto-, takaus- ja lainanottotoimissa. Sen lisäksi, että hallintoneuvosto valvoo pankin hallinnon asianmukaisuutta, se huolehtii siitä, että pankkia johdetaan perussopimuksen ja perussäännön sekä valtuuston vahvistamien yleisten suuntaviivojen mukaisesti. Hallintoneuvostossa on 28 jäsentä ja 31 varajäsentä. Valtuusto nimittää jäsenet viisi vuotta kestäväksi toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Kukin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan komissio yhden jäsenen. Jäsenvaltiot nimeävät varajäsenet kunkin valtion pääomaosuuden ja äänimääräsopimuksen perusteella. Komissio nimeää myös yhden varajäsenen.

  Lisäksi hallintoneuvostossa edustetun asiantuntemuksen laajentamiseksi tietyillä alueilla hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiin korkeintaan kuusi asiantuntijaa (kolme jäsentä ja kolme varajäsentä), jotka toimivat neuvonantajina ilman äänioikeutta.

  Päätökset tehdään enemmistöllä, johon pitää sisältyä vähintään kolmasosa äänioikeudellisista jäsenistä ja joka edustaa vähintään 50 % merkitystä pääomasta, tai selkeästi määritellyillä alueilla vähintään 18 puoltavalla äänellä, jotka edustavat vähintään 68 % merkitystä pääomasta.

  Hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt joku varapuheenjohtajista toimii hallintoneuvoston puheenjohtajana, mutta ei osallistu äänestykseen.

  Tärkeitä tietoja:

  Tutkii toimintalinjoihin vaikuttavat seikat, joita syntyy EIP:n suoraan tai epäsuorasti omistamista tai hankkimista pääomaomistuksista.

  Toimii hallintoneuvoston keskustelukumppanina ja neuvonantajana pankin riskipolitiikassa, mukaan lukien käytännöt, jotka vaikuttavat EIP-pankkiryhmän toimintaan.

  Keskustelee ehdotuksista ja tekee suosituksia koskien budjettia ja henkilöstön palkitsemisasioita pohjaksi myöhemmille keskusteluille ja päätöksille.

  Neuvoa-antava ryhmä antaa EIP:n hallintoneuvostolle ei-sitovia lausuntoja rahoitusehdotuksista, jotka koskevat toimintaa Euroopan unionin ulkopuolella.