Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Správna rada má výhradnú právomoc rozhodovať v súvislosti s úvermi, zárukami a výpožičkami. Práve tak, ako dohliada na riadnu správu banky, zabezpečuje, aby bolo riadenie banky v súlade s ustanoveniami zmluvy a štatútom a so všeobecnými smernicami ustanovenými guvernérmi. Správna rada sa skladá z 28 členov a 31 zástupcov. Menujú ich guvernéri na päť rokov s možnosťou opätovného vymenovania. Každý členský štát nominuje jedného člena a jedného člena menuje Komisia. Zástupcov nominujú členské štáty podľa ich kapitálových podielov a dohody o počte nominovaných členov. Jedného zástupcu menuje aj Komisia.

  S cieľom rozšíriť odborné znalosti správnej rady v určitých oblastiach môže rada navyše kooptovať najviac šesť odborníkov (traja členovia a traja zástupcovia), ktorí sa zúčastňujú zasadnutí rady s poradnou funkciou, bez hlasovacieho práva.

  Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou, ktorá musí predstavovať najmenej jednu tretinu členov oprávnených hlasovať a ktorí zastupujú najmenej 50 % upísaného základného imania alebo, v jasne vymedzených oblastiach, so súhlasom najmenej osemnástich členov, ktorí zastupujú najmenej 68 % upísaného základného imania.

  Prezident predstavenstva, alebo v jeho neprítomnosti jeden z viceprezidentov, predsedá zasadnutiam správnej rady, avšak nehlasuje.

  Základné informácie:

   

    Člen Zástupca
  Nemecko Elke KALLENBACHOVÁ

  Susanne BLOMENHOFEROVÁ
  Hendrik KAELBLE

  Francúzsko Neobsadená pozícia Pierre-Marie VOEGELI
  Quentin NAVARO AUBURTIN
  Taliansko Francesca UTILIOVÁ Francesca MERCUSOVÁ
  Bianca GIANNINIOVÁ
  Španielsko Enrique RUIZ DE VILLA SAIZ Isabel GARAYOVÁ ORBEOVÁ
  Portugalsko Filipe CARTAXO Rosa CAETANOVÁ
  Belgicko Hans D’HONDT Ludivine HALBRECQOVÁ
  Luxembursko Arsène JACOBY Miguel MARQUES
  Holandsko Robin UYTERLINDE Jan de BOER
  Chorvátsko Davor ZORIČIĆ Ines ŠPIRIĆOVÁ
  Maďarsko Levente SIPOS-TOMPA Ildikó ZÁTROKOVÁ
  Poľsko Tomasz SKURZEWSKI Maciej TABACZAR
  Dánsko Julie SONNEOVÁ Håkon Ugletveit JAHR
  Írsko Desmond CARVILLE Michael TAGGART
  Grécko Michael ARGHYROU Charilaos LAMBROPOULOS
  Rumunsko Mihai-Calin PRECUP Boni Florinela CUCUOVÁ
  Estónsko Martin PÕDER Riina LAIGOVÁ
  Lotyšsko Armands EBERHARDS Aija ZITCEREOVÁ
  Litva Darius TRAKELIS Jurgita UZIELIENEOVÁ
  Rakúsko Karin RYSAVÁ Christian REININGER
  Fínsko Kristina SARJOVÁ Anne af URSINOVÁ
  Švédsko Anna BJÖRNERMARKOVÁ Erika CARLSSONOVÁ
  Bulharsko Metodi METODIEV Gergana BEREMSKÁ
  Česká republika Petr PAVELEK Radek HŘEBÍK
  Cyprus Costas CONSTANTINIDES Eleni PITTOVÁ
  Malta Martin SPITERI Joseph LICARI
  Slovinsko Aleš ŠKOBERNE Martin ZDOVC
  Slovensko Martin POLÓNYI Peter FRÖHLICH
  Európska komisia Elena FLORESOVÁ GUALOVÁ Saila VALTONENOVÁ
  Experts Joes LEOPOLD
  Olivier BAILLY
  Esther RECKTENWALD
  Giorgio GOBBI
  Mr Antonio OPORTO
  Neobsadená pozícia

  *Farby riadkov označujú rôzne počty členov Správnej rady EIB nominovaných jednotlivými krajinami.

  Skúma otázky politiky vyplývajúce z priamej a nepriamej kapitálovej účasti, ktorú EIB má alebo získala.

  Prerokúva politiky v oblasti riadenia rizík banky a poskytuje poradenstvo správnej rade pri týchto politikách vrátane politík, ktoré sú dôležité pre aspekty skupiny EIB.

  Prerokúva návrhy a vydáva odporúčania týkajúce sa rozpočtu a odmeňovania zamestnancov v rámci prípravy na následné rozhovory a rozhodnutia.

  Poradná skupina správnej rady vyjadruje nezáväzné stanoviská správnej rade EIB k návrhom na financovanie, ktoré sa týkajú činností mimo Európskej únie.