Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Съветът на гуверньорите се състои от министри, посочени от всяка от 27-те държави членки, обикновено министрите на финансите.

  Съветът определя насоките за кредитната политика, приема годишните отчети и балансовия отчет и взема решения за участието на банката в операции по финансиране извън Европейския съюз, както и за увеличаване на капитала. Той също така назначава членовете на Съвета на директорите, Управителния комитет и Одитния комитет.

  Научете повече за  трудовото възнаграждение на членовете на ръководните органи на ЕИБ.

  Два независими комитета се отчитат годишно пред Съвета на гуверньорите:

  Комитетът взема решения относно потенциален конфликт на интереси по отношение на действащи или бивши членове на Съвета на директорите, Управителния комитет и Одитния комитет и представя становища по други етични въпроси

  Комитетът представя необвързващи становища относно пригодността на кандидатите да изпълняват своите задължения за членове на Управителния комитет и за пълноправни членове или наблюдатели на Одитния комитет

  Одитният комитет е независим орган, пряко подчинен на Съвета на гуверньорите.

  Календар

   
   Resultats    sur