Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Radu guvernérů tvoří ministři, obvykle ministři financí, určení každým z 27 členských států.

  Vydává obecné směrnice týkající se úvěrové politiky, schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu a rozhoduje o účasti banky na finančních operacích mimo Evropskou unii a o případném zvýšení kapitálu. Jmenuje také členy správní rady, řídícího výboru a výboru pro audit.

  Další informace o odměňování členů statutárních orgánů EIB.

  Radě guvernérů podávají každoročně svou zprávu dva nezávislé výbory:

  Rozhoduje o možných střetech zájmů stávajících i bývalých členů správní rady, řídícího výboru a výboru pro audit a vydává stanoviska k dalším etickým otázkám.

  Vydává nezávazná stanoviska k vhodnosti kandidátů pro výkon funkce člena řídícího výboru a funkce řádného člena nebo pozorovatele výboru pro audit.

  Výbor pro audit je nezávislý orgán, který odpovídá přímo Radě guvernérů.

  Kalendář

   
   Resultats    sur