Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Vijeće guvernera sastoji se od ministara koje imenuje svaka od 27 država članica, a u pravilu se radi o ministrima financija.

  Utvrđuje smjernice kreditne politike, odobrava godišnja financijska izvješća i bilancu stanja te odlučuje o sudjelovanju Banke u poslovima financiranja izvan Europske unije, kao i o njezinim dokapitalizacijama. K tome, imenuje članove Upravnog vijeća, Upravljačkog odbora i Revizijskog odbora.

  Saznajte više o naknadi za rad članova statutarnih tijela EIB-a.

  Vijeću guvernera godišnja izvješća podnose dva neovisna tijela:

  Donosi odluke o možebitnim sukobima interesa sadašnjih i bivših članova Upravnog vijeća, Upravljačkog odbora i Revizijskog odbora te daje mišljenja o drugim etičkim pitanjima.

  Daje neobvezujuća mišljenja o prikladnosti kandidata za obavljanje dužnosti člana Upravljačkog odbora odnosno punopravnog člana ili promatrača Revizijskog odbora.

  Revizijski odbor neovisno je tijelo koje izravno odgovara Vijeću guvernera.

  Kalendar

   
   Resultats    sur