Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Valdes sastāvā ir ministri, kurus ir iecēlusi katra no 27 dalībvalstīm. Parasti tie ir finanšu ministri.

  Tā nosaka kredītpolitikas pamatnostādnes, apstiprina gada pārskatus un bilanci un pieņem lēmumus par bankas dalību finansēšanas darbībās ārpus Eiropas Savienības, kā arī par kapitāla palielināšanu. Valde arī ieceļ amatos Direktoru padomes, Vadības komitejas un Revīzijas komitejas locekļus.

  Plašāka informācija par EIB struktūrvienību locekļu atalgojumu.

  Valdei ik gadu ziņojumus iesniedz divas neatkarīgas komitejas:

  Tā pieņem lēmumus par Direktoru padomes, Vadības komitejas un Revīzijas komitejas esošo un bijušo locekļu potenciālajiem interešu konfliktiem un sniedz atzinumus par citiem ētikas jautājumiem.

  Tā sniedz nesaistošus atzinumus par kandidātu piemērotību Vadības komitejas locekļa vai Revīzijas komitejas pilntiesīga locekļa, vai arī tās novērotāja amata pienākumu pildīšanai.

  Revīzijas komiteja ir neatkarīga struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Valdei.

  Kalendārs

   
   Resultats    sur