Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  De Raad van Gouverneurs bestaat uit ministers die door elk van de 27 lidstaten zijn aangewezen; doorgaans zijn dit de ministers van financiën.

  De gouverneurs bepalen het kredietbeleid van de Bank en verlenen eenmaal per jaar hun goedkeuring aan de jaarrekening. Zij nemen besluiten over de deelname van de Bank aan het financieren van activiteiten buiten de Europese Unie en over kapitaalverhogingen. Ook benoemen zij de leden van de Raad van Bewind, de Directie en het Comité ter controle van de boekhouding.

  Lees meer over de bezoldiging van de leden van de statutaire organen van de EIB.

  Twee onafhankelijke commissies rapporteren jaarlijks aan de Raad van Gouverneurs:

  Neemt besluiten over mogelijke gevallen van belangenverstrengeling van een lid of voormalig lid van de Raad van Bewind, de Directie of het Comité ter controle van de boekhouding, en geeft adviezen over andere ethische zaken

  Geeft niet-bindende adviezen over de geschiktheid van een kandidaat om benoemd te worden als lid van de Directie of (waarnemend) lid van het Comité ter controle van de boekhouding

  Het Comité ter controle van de boekhouding is een onafhankelijk orgaan dat rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Gouverneurs.

  Agenda

   
   Resultats    sur