Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Svet guvernerjev sestavljajo ministri – običajno finančni –, ki jih imenuje vsaka od 27 držav članic.

  Svet guvernerjev določa smernice kreditne politike, odobri letno poročilo in računovodske izkaze ter odloča o sodelovanju banke v financiranju zunaj Evropske unije in povečanju njenega kapitala. Imenuje tudi člane sveta direktorjev, upravnega odbora in revizijskega odbora.

  Več informacij o prejemkih članov statutarnih organov EIB.

  Svetu guvernerjev letno poročata dva neodvisna odbora:

  Odloča o morebitnem navzkrižju interesov članov ali bivših članov sveta direktorjev, upravnega odbora in revizijskega odbora ter daje mnenja o drugih etičnih vprašanjih.

  Daje nezavezujoča mnenja o primernosti kandidatov za opravljanje nalog člana upravnega odbora in člana ali opazovalca revizijskega odbora.

  Revizijski odbor je neodvisen organ, ki neposredno odgovarja svetu guvernerjev.

  Koledar

   
   Resultats    sur