Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Управителният комитет е постоянния колективен изпълнителен орган на банката. Състои се от девет членове. Под ръководството на президента и под надзора на Съвета на директорите, комитетът отговаря за текущата работа на ЕИБ, подготвя решенията на директорите и следи за тяхното изпълнение. Президентът председателства заседанията на Управителния комитет. Членовете на Управителния комитет носят отговорност единствено пред банката; назначава ги Съветът на гуверньорите, по предложение на Съвета на директорите, за срок от шест години, който подлежи на подновяване.

  По силата на приетия от банката Устав, президентът изпълнява и длъжността на председател на Съвета на директорите.

  Дата на ситуацията 01/05/2024

  Възнаграждение

  Възнаграждението на членовете на ръководните органи на ЕИБ е уредено с конкретни правила и регламенти.

  Кодекс за поведение

    Кодексът за поведение се прилага спрямо членовете на Управителния комитет на Европейската инвестиционна банка. Той урежда приложимите правила относно професионалната етика и поведение.

  Подобни страници