Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Řídící výbor je stálým kolektivním výkonným orgánem banky. Skládá se z devíti členů. Pod dohledem prezidenta či prezidentky a pod kontrolou správní rady dohlíží na každodenní chod EIB, připravuje rozhodnutí správní rady a zajišťuje jejich provádění. Zasedání řídícího výboru řídí prezident či prezidentka. Členové řídícího výboru odpovídají pouze bance; jsou jmenováni Radou guvernérů na návrh správní rady na dobu šesti let a mohou být jmenováni opakovaně.

  Podle statutu banky je prezident či prezidentka zároveň předsedou či předsedkyní správní rady.

  Stav ke dni : 01/05/2024

  Odměna

  Členové řídících orgánů EIB jsou odměňováni podle zvláštních pravidel a předpisů.

  Etický kodex

  Tento Etický kodex se vztahuje na členy řídícího výboru Evropské investiční banky. Stanoví pravidla v oblasti profesní etiky a chování.