Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Direktionen er Bankens udøvende kollegiale fuldtidsorgan. Den består af ni medlemmer. Under formanden for Bankens ledelse og bestyrelsens kontrol fører den tilsyn med Bankens løbende aktiviteter, ligesom den forbereder og drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Formandskabet for direktionen varetages af formanden for Banken. Direktionsmedlemmerne er kun ansvarlige over for Banken. De udnævnes af styrelsesrådet på forslag fra bestyrelsen for et tidsrum af seks år, der kan fornys.

  I henhold til Bankens vedtægter er formanden også bestyrelsesformand.

  Situation pr. 01/05/2024

  Aflønning

  Medlemmerne af EIB's ledelsesorganer aflønnes i henhold til særlige regler og forskrifter.

  Adfærdskodeks

    Adfærdskodeksen gælder for medlemmerne af Den Europæiske Investeringsbanks direktion. Den indeholder de gældende regler for faglig etik og adfærd.