Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Halduskomitee on panga alaline kollegiaalne täitevorgan. See koosneb üheksast liikmest. Halduskomitee vastutab presidendi alluvuses ja direktorite nõukogu kontrolli all panga jooksva tegevuse eest. Ta valmistab ette direktorite nõukogu otsused ja tagab nende otsuste rakendamise. President juhatab halduskomitee koosolekuid. Halduskomitee liikmed vastutavad ainult panga ees; halduskomitee liikmed nimetab juhatajate nõukogu direktorite nõukogu ettepaneku põhjal ametisse kuueks aastaks. Neid võib ametisse tagasi nimetada.

  Panga põhikirja järgi on president ka direktorite nõukogu esimees.

  Seisuga : 01/05/2024

  Tasustamine

  EIP juhtorganite töötasu määratakse kindlaks erireeglite ja -eeskirjade järgi.

  Tegevusjuhend

  Käesolev tegevusjuhend kehtib Euroopa Investeerimispanga halduskomitee liikmetele. Selles on kehtestatud kutse-eetika ja käitumise küsimustes kohaldatavad eeskirjad.