Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Hallitus on EIP:n pysyvä kollegiaalinen toimeenpaneva elin, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallitus toimii pääjohtajan alaisuudessa ja hallintoneuvoston valvonnassa. Se vastaa pankin päivittäisestä johtamisesta, valmistelee hallintoneuvoston päätökset ja varmistaa päätösten toimeenpanon. Pankin pääjohtaja toimii myös hallituksen kokousten puheenjohtajana. Pankin valtuusto nimittää hallituksen jäsenet hallintoneuvoston esityksestä kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Hallituksen jäsenet vastaavat toiminnastaan yksinomaan EIP:lle.

  EIP:n perussäännön mukaisesti pääjohtaja on myös pankin hallintoneuvoston puheenjohtaja.

  Tilanne pvm: 01/05/2024

  Palkkiot

  EIP:n hallintoelinten jäsenten palkkiot vahvistetaan erityisten määräysten mukaisesti.

  Menettelytapasäännöt

    Näitä menettelytapasääntöjä sovelletaan Euroopan investointipankin hallituksen jäseniin. Niissä määritellään ammattietiikkaa ja toimintatapoja koskevat säännöt.