Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Valdymo komitetas yra nuolatinis kolegialus Banko vykdomasis organas. Jį sudaro devyni nariai. Pavaldūs pirmininkei ir prižiūrimi Direktorių valdybos, jie vadovauja kasdienei EIB veiklai, rengia sprendimus Direktorių valdybai ir užtikrina jų įgyvendinimą. Valdymo komiteto posėdžiams vadovauja pirmininkė. Valdymo komiteto nariai atsiskaito tik Bankui. Juos skiria Valdytojų taryba Direktorių valdybos siūlymu šešeriems metams su teise būti perrinktiems.

  Pagal Banko Statutą EIB Pirmininkė yra ir Direktorių valdybos pirmininkė.

  SUDĖTIS: 2024.05.01

  Atlyginimas

  EIB valdymo organų narių atlyginimas nustatomas specialiomis taisyklėmis.

  Elgesio kodeksas

  Šis Elgesio kodeksas taikomas Europos investicijų banko Valdymo komiteto nariams. Jame nustatytomis taisyklėmis vadovaujamasi sprendžiant profesinės etikos ir elgesio klausimus.