Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Vadības komiteja ir pastāvīga koleģiāla bankas izpildvaras struktūrvienība. To veido deviņi locekļi. Ar bankas priekšsēdētājas pilnvarojumu un Direktoru padomes uzraudzībā tā pārrauga EIB ikdienas darbību, sagatavo direktoru lēmumus un nodrošina to izpildi. Vadības komitejas sēdes vada bankas priekšsēdētāja. Vadības komitejas locekļi ir pakļauti vienīgi bankai, un viņus pēc Direktoru padomes priekšlikuma ieceļ amatā Valde uz atjaunojamu sešu gadu termiņu.

  Saskaņā ar bankas statūtiem bankas priekšsēdētāja ir arī Direktoru padomes priekšsēdētāja.

  Situācija uz 01/05/2024

  Atalgojums

  EIB pārvaldes struktūrvienību atalgojums ir noteikts saskaņā ar īpašiem noteikumiem un regulējumu.

  Rīcības kodekss

    Šis rīcības kodekss attiecas uz Eiropas Investīciju bankas Vadības komitejas locekļiem. Tajā iekļauti noteikumi, kas attiecas uz profesionālās ētikas un uzvedības standartiem.