Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  De Directie is het permanente college van bestuur van de Bank. Zij heeft negen leden en werkt onder het gezag van de President en onder toezicht van de Raad van Bewind. De Directie ziet toe op de dagelijkse gang van zaken bij de Bank, bereidt besluiten voor (de leden van) de Raad van Bewind voor en zorgt ervoor dat deze worden uitgevoerd. De vergaderingen van de Directie worden voorgezeten door de President. De leden van de Directie zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Bank; zij worden benoemd door de Raad van Gouverneurs, op voordracht van de Raad van Bewind, voor een verlengbare periode van zes jaar.

  Volgens de statuten van de Bank, is de President tevens voorzitter van de Raad van Bewind.

  Situatie op: 01/05/2024

  Bezoldiging

  De bezoldiging van de leden van de bestuurslichamen van de EIB wordt volgens specifieke regels en voorschriften vastgesteld.

  Gedragscode

  Deze Gedragscode is van toepassing op de leden van de Directie van de Europese Investeringsbank en bevat regels omtrent beroepsethiek en -gedrag.