Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Komitet Zarządzający jest stałym kolegialnym organem wykonawczym Banku, złożonym z dziewięciu członków. Komitet Zarządzający, działający pod kierownictwem prezes i nadzorem Rady Dyrektorów, odpowiada za bieżące działania Banku oraz przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wykonanie. Posiedzeniami Komitetu Zarządzającego kieruje prezes Banku. Członkowie Komitetu Zarządzającego są odpowiedzialni wyłącznie przed Bankiem; są mianowani na odnawialny okres sześciu lat przez Radę Gubernatorów, na wniosek Rady Dyrektorów.

  Zgodnie ze Statutem Banku prezes jest również przewodniczącą Rady Dyrektorów.

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie członków organów zarządzających EBI ustala się zgodnie ze szczegółowymi zasadami i przepisami.

  Kodeks postępowania

  Niniejszy kodeks postępowania ma zastosowanie do członków Komitetu Zarządzającego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Określa on zasady obowiązujące w kwestiach etyki zawodowej i postępowania zawodowego.