Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Comitetul de direcție este organismul executiv colectiv al Băncii. Acesta este format din nouă membri. Aflat sub autoritatea președintei Băncii și sub controlul Consiliului de administrație, acesta gestionează afacerile curente ale BEI, pregătește deciziile pentru administratori și asigură executarea acestor decizii. Președinta conduce ședințele Comitetului de direcție. Membrii Comitetului de direcție se subordonează exclusiv Băncii; aceștia sunt numiți de Consiliul guvernatorilor, pe baza propunerii Consiliului de administrație, pentru o perioadă de șase ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

  În conformitate cu Statutul Băncii, președinta este și președinta Consiliului de administrație.

  Data situaţiei: 01.05.2024

  Remunerație

  Remunerația membrilor organismelor de conducere ale BEI se stabilește în conformitate cu norme și reglementări specifice.

  Codul de conduită

  Acest cod de conduită se aplică membrilor Comitetului de direcție al Băncii Europene de Investiții. Acesta definește regulile aplicabile în materie de etică și conduită profesională.