Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Predstavenstvo je stály kolektívny výkonný orgán banky. Má deväť členov. Pod vedením prezidentky a dohľadom správnej rady dozerá na každodenný chod EIB, pripravuje rozhodnutia pre členov správnej rady a zabezpečuje, aby sa tieto rozhodnutia realizovali. Prezidentka predsedá zasadnutiam predstavenstva. Členovia predstavenstva sa zodpovedajú iba banke; menuje ich rada guvernérov na návrh správnej rady na obnoviteľné obdobie šiestich rokov.

  V súlade so štatútom banky je prezidentka zároveň predsedníčkou správnej rady.

  Stav ku dňu: 1.5.2024

  Odmeňovanie

  Odmeňovanie členov riadiacich orgánov EIB sa určuje podľa špecifických pravidiel a nariadení.

  Kódex správania

  Tento kódex správania sa vzťahuje na členov Predstavenstva Európskej investičnej banky. Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa profesionálnej etiky a správania.