Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Upravni odbor je stalni kolektivni izvršilni organ banke. Sestavlja ga devet članov. Pod vodstvom predsednice EIB in pod nadzorom sveta direktorjev vodi tekoče poslovanje banke, pripravlja sklepe za direktorje in skrbi za njihovo izvajanje. Seje upravnega odbora vodi predsednica EIB. Člani upravnega odbora so odgovorni izključno banki; imenuje jih svet guvernerjev na predlog sveta direktorjev za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

  Skladno s statutom banke je predsednica banke obenem tudi predsednica sveta direktorjev.

  Podatki z dne: 01/05/2024

  Prejemki

  Prejemki članov organov upravljanja EIB se določijo v skladu s posebni pravili in predpisi.

  Kodeks ravnanja

  Za člane organa upravnega odbora Evropske investicijske banke velja kodeks ravnanja. Ta določa pravila s področja poklicne etike in ravnanja.