Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Since its establishment in 1958, the EU bank has invested over a trillion euros. While climate action is a part of everything we do, our activities focus on the following eight core strategic priorities:

  • climate action,
  • digitalisation and technological innovation,
  • Security and defence,
  • a modern cohesion policy,
  • agriculture and bioeconomy,
  • social infrastructure,
  • high-impact global investment, and
  • capital markets union.

  The EIB works closely with other EU institutions to foster European integration, promote the development of the EU and support EU policies in over 160 countries around the world.

  Through EIB Global, set up in 2022 to increase the impact of our development finance, we help address global challenges and create growth and opportunity in all continents.

  Fíricí fánacha

  Ceannáras agus stair

  Bunaíodh an BEI sa Bhruiséil in 1958 agus bogadh chuig Lucsamburg in 1968 é. Faigh amach faoinár stair agus cuir eolas ar ár bhfoirgnimh

  Fíricí agus figiúirí

  Thar aon ní eile, is mian le Grúpa an BEI a oiread difríochta agus is féidir a dhéanamh. Féach measúnacht ar thionchar maicreacnamaíoch a chuid gníomhaíochtaí san Eoraip agus príomhfhigiúrí reachtúla

  A gcuirimid ar fáil

  Cuirimid iasachtaíurrúisinfheistíochtaí cothromais agus seirbhísí comhairleacha ar fáil. Léigh tuilleadh faoinár gcuid táirgí airgeadais.

  Ár Saothar

  Táimid ar an institiúid airgeadais iltaobhach is mó dá bhfuil ann agus ar cheann de na soláthraithe is mó maoinithe don troid i gcoinne an athraithe aeráide. Tacaímid le tionscadail a chuireann spriocanna an Aontais Eorpaigh chun cinn. Tuilleadh eolais

  Ár bhfoireann

  Tá níos mó ná 4 000 ball foirne ag an BEI anois, agus iad lonnaithe i Lucsamburg agus in oifigí seachtracha araon. Faigh amach faoi obair a dhéanamh linn

  Na tíortha a bhfuilimid ag obair iontu

  Táimid ag obair i mbreis agus 160 tír, taobh istigh den AE agus níos faide i gcéin. Faigh amach faoinár dtionscadail

  Ár dTionscadail

  Cuirimid maoiniú ar fáil do thionscadail infheistíochta, bídís beag nó mór, a thacaíonn le cuspóirí beartais an Aontais Eorpaigh. Faigh amach faoi na tionscadail atá againn ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin

  Dul i ngleic le dúshláin dhomhanda

  Creidimid nach raibh riamh gá chomh mór sin le gníomhú iltaobhach ná le tacaíocht éifeachtach d’fhorbairt agus fás taobh amuigh den Eoraip. Faigh amach cén chaoi a n-oibríonn an BEI agus a chuid comhpháirtithe as lámha a chéile

  An BEI a Mhaoiniú

  Tá scair gach Ballstáit i gcaipiteal an Bhainc bunaithe ar a láidre a bhí an Ballstát áirithe sin ó thaobh airgeadais de tráth a aontachais leis an Aontas. Faigh miondealú ar chaipiteal an BEI

  Ár n-acmhainní

  Tá an BEI neamhspleách ó thaobh airgeadais de agus eisíonn bannaí ar na margaí caipitil chun airgead a thiomsú. Fágann an rátáil chreidmheasa den scoth atá againn go n-éiríonn linn airgead a thiomsú ar rátaí maithe. Faigh amach faoinár n-acmhainní agus bannaí glasa

  Ár gcliaint

  Cuirimid iasachtaí ar fáil sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Tacaímid le cuideachtaí beaga trí bhainc áitiúla agus is féidir le cuideachtaí meánchaipitlithe tacaíocht dhíreach a fháil faoi chomhair infheistíochtaí taighde agus forbartha. Faigh amach faoi tháirgí agus seirbhísí an Bhainc

  An BEI d’Aon Amharc

  Mar an t‑iasachtóir iltaobhach is mó agus is glaise dá bhfuil ann, cabhraíonn an BEI le geilleagair déanamh go maith, cruthaíonn poist agus cuireann an comhionannas chun cinn. Ó 1958 i leith, tá an BEI ag cur idir iasachtaí agus sainchomhairle ar fáil do na mílte tionscadal i mbreis agus 160 tír.