Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Nuo įsteigimo 1958 m. ES bankas investavo daugiau kaip trilijoną eurų. Nors klimato politikos veiksmai yra visos mūsų veiklos dalis, daugiausia dėmesio skiriame šioms prioritetinėms sritims:

  • klimatas ir aplinka,
  • sanglauda,
  • inovacijos, skaitmeninis ir žmogiškasis kapitalas,
  • mažosios ir vidutinės įmonės,
  • darnūs miestai ir regionai,
  • tvarioji energetika ir gamtos ištekliai.

  Siekdamas skatinti Europos integraciją, remti ES vystymąsi ir padėti įgyvendinti ES politiką daugiau kaip 160 šalių visame pasaulyje EIB glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis.

  Siekiant padidinti vystymosi finansavimo poveikį 2022 m. įsteigtas EIB pasaulyje, padedantis spręsti pasaulines problemas ir visuose žemynuose skatinti augimą ir kurti galimybes.

  Naudinga informacija

  Būstinės ir istorija

  EIB 1958 m. įsteigtas Briuselyje, 1968 m. persikėlė į Liuksemburgą. Susipažinkite su mūsų istorija ir sužinokite daugiau apie mūsų pastatus.

  Faktai ir skaičiai

  EIB grupė ypač daug dėmesio skiria savo veiklos poveikiui. Taip vertinamas jos veiklos makroekonominis indėlis Europoje remiantis pagrindiniais skaičiais

  Kur mes dirbame

  Dirbame daugiau kaip 160 šalių Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Susipažinkite su mūsų projektais

  Europos investicijų fondas

  EIF specializuojasi investavimo į mažąsias ir vidutines įmones, taip pat į rizikos kapitalą srityje. Sužinokite, kaip remiame mažųjų ir vidutinių įmonių verslą ir vidutinės kapitalizacijos įmones.

  Mūsų darbuotojai

  Šiuo metu EIB dirba daugiau kaip 4 000 etatinių darbuotojų Liuksemburge ir išorės biuruose. Daugiau informacijos apie tai, >kaip dirbti su mumis

  Mūsų darbai

  Esame didžiausia pasaulyje daugiašalė finansų įstaiga ir vienas didžiausių klimato projektų finansuotojų. Remiame projektus, kurie prisideda prie ES tikslų įgyvendinimo. Sužinokite daugiau

  Mūsų projektai

  Padedame finansuoti didelės ir mažos apimties investicijų projektus, kuriais remiami ES politikos tikslai. Sužinokite daugiau apie mūsų projektus Europoje ir visame pasaulyje

  Sprendžiame pasaulines problemas

  Esame įsitikinę, kad daugiašalių veiksmų ir veiksmingos paramos vystymuisi ir augimui poreikis už Europos ribų dar niekada nebuvo didesnis. Sužinokite, kaip EIB ir jo partneriai dirba kartu

  EIB finansavimas

  Kiekvienos valstybės narės dalis Banko kapitale grindžiama jos dalimi ES ekonomikoje įstojimo metu. EIB kapitalo struktūra

  Mūsų ištekliai

  EIB yra finansiškai nepriklausomas, jis pritraukia lėšų leisdamas obligacijas kapitalo rinkose. Puikus EIB kredito reitingas reiškia, kad gauname lėšų palankiomis sąlygomis. Sužinokite daugiau apie mūsų išteklius ir žaliąsias obligacijas

  Mūsų klientai

  Skoliname viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektams. Per vietos bankus remiame mažąsias įmones, o vidutinės kapitalizacijos įmonės gali gauti tiesioginę paramą investicijoms į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą. Susipažinkite su Banko produktais ir paslaugomis

  Žvilgsnis į EIB

  Kaip viena didžiausių daugiašalių finansų įstaigų, Europos investicijų bankas padeda šalims klestėti, kuria darbo vietas ir skatina lygybę. Nuo 1958 m. EIB paskolas ir ekspertų konsultacijas gavo tūkstančių projektų vykdytojai daugiau kaip 160 šalių.