Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Since its establishment in 1958, the EU bank has invested over a trillion euros. While climate action is a part of everything we do, our activities focus on the following eight core strategic priorities:

  • climate action,
  • digitalisation and technological innovation,
  • Security and defence,
  • a modern cohesion policy,
  • agriculture and bioeconomy,
  • social infrastructure,
  • high-impact global investment, and
  • capital markets union.

  The EIB works closely with other EU institutions to foster European integration, promote the development of the EU and support EU policies in over 160 countries around the world.

  Through EIB Global, set up in 2022 to increase the impact of our development finance, we help address global challenges and create growth and opportunity in all continents.

  Īsumā

  Galvenā mītne un vēsture

  EIB tika dibināta 1958. gadā Briselē, bet 1968. gadā banku pārvietoja uz Luksemburgu. Izpētiet mūsu vēsturi un uzziniet vairāk par mūsu ēkām.

  Fakti un skaitļi

  EIB grupa pievērš īpašu uzmanību ietekmei. Skatiet Eiropā veikto bankas darbību makroekonomiskā ieguldījuma novērtējumu un >statūtos noteiktos pamatrādītājus.

  Bankas piedāvājums

  Mēs piedāvājam aizdevumus, garantijas, kapitālieguldījumus un konsultāciju pakalpojumus. Lasiet vairāk par mūsu finanšu produktiem.

  Mūsu darbs

  Mēs esam lielākā daudzpusējā finanšu iestāde pasaulē un viens no lielākajiem finansējuma avotiem klimata pārmaiņu jomā. Mēs atbalstām projektus, kas veicina ES mērķu sasniegšanu. FiUzzināt vairāk

  Eiropas Investīciju fonds

  EIF specializējas mazo un vidējo uzņēmumu un riska kapitāla ieguldījumu jomās. Uzziniet, kā mēs atbalstām mazos un vidēji liela kapitāla uzņēmumus.

  Mūsu komanda

  Šobrīd EIB strādā vairāk nekā 4000 darbinieku gan Luksemburgā, gan ārējos birojos. Uzziniet vairāk par darba iespējām mūsu bankā.

  Mūsu darbības mērogs

  Mēs strādājam vairāk nekā 160 valstīs ES un ārpus tās. Aplūkojiet mūsu projektus.

  Mūsu projekti

  Mēs palīdzam finansēt lielus un mazus investīciju projektus, kas atbalsta ES politikas mērķus. Atklājiet mūsu projektus Eiropā un visā pasaulē

  Problēmu risināšana pasaules mērogā

  Mēs uzskatām, ka šobrīd nepieciešamība pēc daudzpusējas rīcības un efektīva attīstības un izaugsmes atbalsta ārpus Eiropas ir lielāka nekā jebkad. Uzziniet, kā EIB un tās partneri sadarbojas.

  EIB finansēšana

  Katras dalībvalsts daļu bankas kapitālā aprēķina atbilstoši tās ekonomikas svērumam Eiropas Savienībā pievienošanās brīdī. Uzziniet vairāk par EIB kapitāla sadalījumu.

  Mūsu līdzekļi

  EIB ir finansiāli neatkarīga un piesaista līdzekļus, emitējot obligācijas kapitāla tirgos. Bankas izcilais kredītreitings ļauj piesaistīt līdzekļus ar izdevīgām likmēm. Uzziniet vairāk par mūsu līdzekļiem un zaļajām obligācijām.

  Mūsu klienti

  Mēs izsniedzam aizdevumus gan publiskajam, gan privātajam sektoram. Mēs atbalstām mazos uzņēmumus ar vietējo banku starpniecību, savukārt vidēji liela kapitāla uzņēmumi var saņemt tiešu atbalstu ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā. Aplūkojiet bankas produktus un pakalpojumus.

  Pārskats par EIB

  Eiropas Investīciju banka kā viena no lielākajām daudzpusējām finanšu iestādēm pasaulē veicina valstu ekonomiku uzplaukumu, rada darbvietas un sekmē vienlīdzību. Kopš 1958. gada EIB ir sniegusi aizdevumus un ekspertu padomus tūkstošiem projektu vairāk nekā 160 valstīs.